Mittelstrich - ÖNORM - Shortcuts - Alphabet

4 Learning Apps zu den Themen
Mittelstrich (Lückentext - http://LearningApps.org/watch?v=14xmvj9j)

ÖNORM Abkürzungen (Quiz mit Eingabe - http://LearningApps.org/watch?v=x8uscy1j)

Shortcuts (Zuordnung - http://LearningApps.org/watch?v=v1zj4q55)

Buchstabieralphabet (Kreuzworträtsel - http://LearningApps.org/watch?v=8q6w1si3)

Datei - CC-Lizenz: